Mis on liikuv graafika?

Liikuv graafika on teisisõnu videoklipp, milles tuuakse esile klipis toimuv objektide liikumise ja efektide abil. Selle eelised on teha videoklipp huvitavam ja köitvam, mida on ka põnev vaadata. See on ka suurepärane moodus reklaamida oma ettevõtet, tooteid või teenuseid. Ka sotsmeedias, eriti just Facebookis on järjest enam populaarsust koguma hakanud liikuva graafika ehk videoklipi näol loodud reklaamid. Selle eeliseks on võimalus rohkem näidata ja selgitada. Liikuva graafikana loodud reklaamklipp on sobilik kasutamiseks kõikjal sotsoaalmeedias, LED ekraanidel või miks mitte ka TV-s.

Esitlused ja presentatsioonid

Liikuv graafika ei pea olema alati reklaammaterjal. See sobib suurepäraselt ka erinevateks esitluste- ja presentatsioonide loomiseks. See on hea võimalus näidata erinevaid detaile graafiliselt, mis selgitab paremini ja teeb esitluse arusaadavamaks ja ülevaatlikumaks. Samuti aitab visuaalne selgitamine toimuvast paremini aru saada ning kinnistub ka mällu paremini.

Tootejuhendid ja õppevideod

Me kõik teame, et hea tootejuhend ei koosne vaid tekstist, vaid sisaldab ka graafilisi jooniseid, juhendamaks erinevaid etappe toote kokkupanemisel või kasutamisel. Ja kui me lisame graafilistele joonistele ka liikumise, ehk näitame ette nö „puust ja punaselt“, kuidas asi käib, sujub toote kokkupanek või kasutamine hoopis paremini. Koos liikumisega on võimalik näidata rohkem ja täpsemalt.

Koolitusmaterjalid

On arvukalt tehtud erinevaid teste ja uuringuid, mis võrdlevad erinevate visuaalide vaadatavust ja arusaamist. Üldsus on veendumusel, et tänane sotsiaalmeedia jälgija või koolitatav eelistab tekstidele videomaterjale. Liikuva graafikaga koostatud koolitusmaterjal on meeldejäävam ja vaatajale huvitavam.

SUHTLEME!