JGR Disain, www.jgrdisain.ee isikuandmete vastutav töötleja on Jgrdisain OÜ, registrikoodiga 14719215, asukohaga Pärnu maakond, Pärnu linn, tel: +37256903159 ja e-kiri: info@jgrdisain.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse hinnapäringutele vastamiseks, kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuste teostamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).